Maatullin koulun, päiväkodin ja leikkipuiston rakennuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja on valittu

31.3.2021

Maatullin koulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen suunnittelun arkkitehtuurikilpailun on voittanut ehdotus Metsäaukio. Sen ovat laatineet arkkitehdit Sofia Fors Adolfsson ja Rebecka Blomqvist Petersen Fors Blomqvist Architects -toimistoista Kööpenhaminasta. Kilpailuun saatiin 71 hyväksyttyä ehdotusta.

Kilpailun tuomaristo pitää Metsäaukio-ehdotusta ansiokkaana erityisesti maisemasuunnittelun ja kaupunkieko­logian kannalta. Ehdotuksen keski­össä on luonto, joka tuntuu ulottuvan myös sisätiloihin. Sisätiloissa on tuomariston mukaan intiimi, kotoisa mittakaava ja rakennuksen eri osa-alueet hahmottuvat hyvin. Mate­riaalimaailma on yhtenäinen ja miellyttävä.

”Kilpailun tulos ylitti odotukset”, kertoo tuomariston puheenjohtaja, tekninen johtaja Kari Pudas Helsingin kaupungilta. ”Tapulikaupunkilaiset saavat käyttöönsä ennakkoluulottomalla ja herkällä otteella suunnitellut tilat, joiden toivotaan palvelevan alueen asukkaita monipuolisesti. Tilojen harvinaislaatuisen luontoyhteyden voi odottaa vahvistavan oppijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia.”

Myös asukkaat antoivat myönteistä palautetta Metsäaukion hyvästä luontoyhteydestä, viihtyisyydestä, inhimillisestä mittakaavasta ja sopivuudesta rakennuspaikalle, kun he kommentoivat toisen vaiheen kilpailuehdotuksia Kerro kantasi-verkkopalvelussa tammi-helmikuussa 2021. Asukkaiden kommentit olivat kilpailuntuomariston käytössä.

Helsingin kaupunki järjesti Maatullin rakennuksen suunnittelusta yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton SAFA:n kanssa. Kilpailu toimi myös rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä.

Tuomaristo jakoi kilpailussa myös 2. palkinnon ehdotukselle Nappulaliiga ja 3. palkinnon ehdotukselle Ketju. Lisäksi lunastettiin ehdotus Syli. Tuomaristo päätti antaa kunniamaininnat ehdotuksille Aapiskirja ja Pihat.

Maatulli uudistuu Tapulikaupunkia palvelevaksi monitoimitaloksi

Helsingin kaupungin tavoitteena on rakentaa Maatullin ala-asteen purettavan koulurakennuksen (Kimnaasipolku 5)paikalle toimiva, turvallinen ja terveellinen palvelurakennus, joka vahvistaa alueen positiivista kehitystä, kohentaa lähiympäristönsä kaupunkikuvallista ilmettä sekä kutsuu asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Taloon on tulossa 700 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, päiväkoti 210 oppijalle, esiopetustilat 42 oppijalle sekä leikkipuisto. Myös rakennuksen pihat on suunniteltu osaksi oppimisympäristöä.

Kaupunki toivoo, että Maatullin uuden rakennuksen tilat olisivat tavanomaista tehokkaammassa vapaa-ajan käytössä. Talon suunnittelun yhteydessä on tarkoitus aloittaa tilojen vapaa-ajan käyttöä tukeva kummitoimintakokeilu. Kokeilun ajatuksena on luoda uudenlaista yhteistyötä ja toimintatapoja rakennuksen päiväkäyttäjien sekä alueen muiden toimijoiden välille. Kokeilu on osakaupungin kiertotalouskäytäntöjen kehittämistä.

Kilpailualueen asemakaavaa muutetaan voittajaehdotuksen pohjalta. Kohteen hankesuunnitelmanhyväksyminen lähtee päätöksentekoon ensi syksynä. Koska kokonaisuuden korkein tavoitearvo on 40 miljoonaa euroa (vuoden 2020 hintatasossa), asiasta päättää kaupunginvaltuusto.  

Maatullin uusi rakennus otetaan tavoiteaikataulun mukaan käyttöön vuoden 2024 elokuussa. Työmaan käynnistyy nykyisen koulun purkamisella arviolta vuoden 2022 kevättalvella.

Aineistoja

Arvostelupöytäkirja

Palkintojenjakotilaisuus jälkilähetyksenä

Metsäaukio esittelykuvia kaupungin aineistopankissa

Lisätiedot

projektinjohtaja Pekka Löyskä
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 38311, pekka.loyska@hel.fi

Alueen kaavoitusta esitellään lyhyesti Uutta Koillis-Helsinkiä tilaisuudessa 5.5.2021

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto
Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu,
26.6.–21.9.2020 (1. vaihe), 1.11.2020–15.1.2021 (2. vaihe)
OSALLISTU NYT