Kysymyksiä sopimusehtoihin liittyen

2.7.2020

2.7.2020

Kilpailijoilta on tullut kysymyksiä sopimusehtoihin liittyen. Näihin annetaan seuraavia muutoksia/täsmennyksiä (ks. päivitetyt asiakirjat Kilpailuasiakirjat-sivulla):  

Liite A1, Kilpailuohjelma, kohta 1.10:    
Lisätty lause ”Hankintailmoituksen liitteet B, C ja D koskevat mahdollista jatkosuunnittelutoimeksiannon tilaamista.”    

Liite B, Suunnittelupalkkion määritys liitteineen, sivulla 9/42:      
Poistettu lause ”Hankesuunnitelman viitesuunnitelmista ei muodostu tekijänoikeutta”    

Liite C, Poikkeamat KSE 2013 ehtoihin:
Tilaaja täsmentää suunnitelmien käyttöoikeutta seuraavasti: "Tilaaja tarvitsee käyttöoikeudet suunnitelmiin (paperi ja tiedostomuodot) tämän rakennuksen käyttöä, ylläpitoa, peruskorjausta ja muutostöitä varten. Lisäksi tilaajalla tulee olla käyttöoikeus suunnitelmiin mahdollisessa sopimuksen katkaisutilanteessa sekä tiettyjen tilaajan ja käyttäjän yhdessä suunnittelijan kanssa kehittämiin konsepteihin liittyen."

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto
Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu,
26.6.–21.9.2020 (1. vaihe), 1.11.2020–15.1.2021 (2. vaihe)
OSALLISTU NYT