ladattavat ja katseltavat MATERIAALIT
Kilpailuasiakirjat

Päivitys kilpailuasiakirjoihin 21.8.2020
Tilaohjelmataulukon (LIITE 03) summakaavoissa on löydetty virheitä, uusi korjattu taulukko on ladattavissa liitepaketissa A2 - Kilpailuohjelman liitteet (zip). Yksittäisten tilojen teoreettisissa tilantarpeissa ei ole muutoksia.


Päivitys kilpailuasiakirjoihin 2.7.2020
 
Sopimusehtoihin liittyen annetaan seuraavia muutoksia/täsmennyksiä:  

Liite A1, Kilpailuohjelma, kohta 1.10:    
Lisätty lause ”Hankintailmoituksen liitteet B, C ja D koskevat mahdollista jatkosuunnittelutoimeksiannon tilaamista.”    

Liite B, Suunnittelupalkkion määritys liitteineen, sivulla 9/42:      
Poistettu lause ”Hankesuunnitelman viitesuunnitelmista ei muodostu tekijänoikeutta”    

Liite C, Poikkeamat KSE 2013 ehtoihin:
Tilaaja täsmentää suunnitelmien käyttöoikeutta seuraavasti: "Tilaaja tarvitsee käyttöoikeudet suunnitelmiin (paperi ja       tiedostomuodot) tämän rakennuksen käyttöä, ylläpitoa, peruskorjausta ja muutostöitä varten. Lisäksi tilaajalla tulee olla käyttöoikeus       suunnitelmiin mahdollisessa sopimuksen katkaisutilanteessa sekä tiettyjen tilaajan ja käyttäjän yhdessä suunnittelijan kanssa       kehittämiin konsepteihin liittyen."  

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä suunnittelukilpailu, joka järjestetään yleisenä kaksivaiheisena arkkitehtuurikilpailuna. Kilpailun hankintailmoitus on toimitettu julkaistavaksi EU:n TED eNotices (Simap)-verkkopalvelussa.


Hankintailmoitukseen kuuluvat seuraavat liitteet (A-D):  

Liite A1, Kilpailuohjelma, päivitetty 2.7.2020 (pdf)
Liite A2, Kilpailuohjelman liitteet, päivitetty 21.8.2020 (zip)
Liite B, Suunnittelupalkkion määritys liitteineen, päivitetty 2.7.2020 (pdf)
Liite C, Poikkeamat KSE 2013 ehtoihin, päivitetty 2.7.2020 (pdf)
Liite D, Yhteistoimintasopimusluonnos 26.6.2020 (pdf)

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto
Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu,
26.6.–21.9.2020 (1. vaihe), 1.11.2020–15.1.2021 (2. vaihe)
OSALLISTU NYT